Соопштение

Одлука

за свикување на шеесет и четврта седница на Советот  на јавните обвинители на Република Северна Македонија на ден 29.08.2022 година (понеделник) со почеток во 10:30 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

 

Дневен ред

 

  1. Разгледување и усвојување на Предлог проекцијата на буџетот на Советот на јавните обвинители на РСМ за 2023 година.

  2. Разгледување и усвојување на Стратешкиот план на Советот на јавните обвинители на РСМ за 2022-2025 година

  3. Разно