Соопштение

Седумдесетта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ започната на ден 14.11.2022 (среда), ќе продолжи денес 21.11.2022 (понеделник) година во 10:30 часот.