Соопштение

Продолжувањето на седумдесеттата седница на Советот на јавните обвинители на РСМ закажана на ден 23.12.2022 година (петок) ќе започне во 10 часот.