Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, Ве известува дека закажаната 86 (осумдесет и шеста) седница за ден 19.10.2023 година, ќе биде одложена за наредниот ден 20.10.2023 година, со почеток во 11:00 часот.