Соопштение

Во текот на денешниот ден до крајот на работното време (15:30) до Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонја, не е доставен никаков допис ос страна на г-ѓа Катица Јанева.