Соопштение

Комисијата за подготвување на кандидатска листа согласно член 18 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија објавува кандидатска листа на пријавени кандидати за Член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија за подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип, изборна единица број 4.КАНДИДАТСКА ЛИСТА ЗА ЧЛ НА СЈОРМ ВЈО ШТИП