Соопштение

На ден 12.12.2019 година (четврток) ќе се изврши избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија за подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип, изборна единица број 4. Гласачкото место ќе биде отворен од 08:00 до 16:00 часот во Вишото јавно обвинителство Штип.