Соопштение

На ден 13.12.2019 година (петок) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумдесет и прва седница.81-седница