Соопштение

На изборите за член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржани на ден 12.12.2019 година, Комисисјата за спроведување на избори објавува дека по утвдените изборни резултати за член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија од подрачјето на Вишото јавно обвинителство Штип изборна единица бр. 4 избрана е г-ѓа Јасна Жежова – јавен обвинител во Вишо јавно обвинителство Штип.

 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИЗБОРИ

НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ОД РЕДОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

Претседател:

Петар Аневски