Соопштение

На 98-ма седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 17.07.2020 година, Советот ги разгледа и оцени: Годишниот извештај за работата на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција за 2019 година и Годишниот  извештај за работата на Одделението за истражување и гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворска полиција за 2019 година и воедно даде согласност по истите.