Соопштение

На ден 11.02.2021 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи осумнаесетта седница.18-седница