Соопштение

На ден 24.02.2021 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи дваеста седница. 20-седница