Соопштение

На дваесет и шестата седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, одржана на 05.05.2021 година, беше усвоен етичкиот кодекс на јавните обвинители со забелешки од страна на членовите на Советот.