Соопштение

На ден 10.11.2021 година (среда) во 10:30 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 37-мата (триесет и седмата) седница. Дневен ред за 37-седница