03

септември 3, 2019

Соопштение

На ден 30.08.2019 година Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија одржа седница на која му престана функција претседател на г-дин Коле Штерјев поради истекот […]