мај

мај 18, 2020

Оглас за избор на членови на Советот на јавните обвинители

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 14ст.1 т.1 и т.2 од Законот за Советот на јавните обвинители на […]
мај 11, 2020

Одлука

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на  Основното јавно обвинителство Тетово до избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово, […]
мај 11, 2020

Одлука

Одлуки за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување услови за старосна пензија: Одлука за старосна пензија za ЈО БАРИ ШАБАНИ ВЈО СКОПЈЕ 93 СЕДНИЦА 28.04.2020 […]