11

мај 11, 2020

Одлука

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на  Основното јавно обвинителство Тетово до избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Тетово, […]
мај 11, 2020

Одлука

Одлуки за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување услови за старосна пензија: Одлука за старосна пензија za ЈО БАРИ ШАБАНИ ВЈО СКОПЈЕ 93 СЕДНИЦА 28.04.2020 […]