18

мај 18, 2020

Оглас за избор на членови на Советот на јавните обвинители

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 14ст.1 т.1 и т.2 од Законот за Советот на јавните обвинители на […]