17

јуни 17, 2020

Соопштение

Комисијата за спроведување на избори за членови на Советот од редот на јавните обвинители на ден 16.06.2020 година, ги сумираше резултатите по извршениот избор од страна […]