септември

септември 30, 2020

Интерен оглас бр. 01/2020

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници Сл Весник на РСМ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19 и Сл […]
септември 29, 2020

Соопштение

На ден 01.10.2020 година (четврток) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи четвртата седница.4-седница
септември 25, 2020

Одлука

Одлука за објавување на оглас за избор на 5 (пет) јавни обвинители во Вишото јавно обвинителство Скопје.ОДЛУКА ЗА ОГЛАС ОД 3-ТА СЕДНИЦА Н А СОВЕТОТ 23.09.2020
септември 25, 2020

Одлука

Одлука за избор на Заменик Претседател на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ -АРБЕР ИСАКУ – 3 та седница […]