03

септември 3, 2020

Одлука

Одлуки за престанок на функција јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија: Одлука за старосна пензија МОМИР МАРИЧИЌ ВЈО СКОПЈЕ 2 СЕДНИЦА 02.09.2020 Одлука […]
септември 3, 2020

Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]