октомври

октомври 22, 2020

Одлука од интерен оглас бр. 02/20

октомври 19, 2020

Соопштение

На ден 21.10.2020 година (среда) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи седмата седница.7-седница
октомври 19, 2020

Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]
октомври 14, 2020

Интерен оглас 02/2020

Врз основа на член 48 од Законот за административните службеници („Службен весник на РепубликаСевернаМакедонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16, 11/18 и 275/19, и „Службен […]