јануари

јануари 13, 2021

Записник

ЗАПИСНИК ОД 15СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 30.12.2020 година
јануари 11, 2021

Соопштение

На ден 13.01.2021 година (sredaк) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеснаесетта седница.16-седница
јануари 4, 2021

Одлука

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелиј. ОДЛУКА ЗА НАВНАЧУВАЊЕ ВД ОЈО НА ОЈО ГЕВГЕЛИЈА -15та седница 30.12.2020