04

јануари 4, 2021

Одлука

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Гевгелиј. ОДЛУКА ЗА НАВНАЧУВАЊЕ ВД ОЈО НА ОЈО ГЕВГЕЛИЈА -15та седница 30.12.2020