12

февруари 12, 2021

Соопштение

План и програма на Советот на јавните обвинители за 2021 година. ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СЈОРМ 2021
февруари 12, 2021

Одлука

Одлука за утврдување на бројот на слободни места за јавни обвинители во Основните јавни обвинителства во Република Северна Македонија. Одлука за слободно јо места IX-та генерација […]
февруари 12, 2021

Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на осумнаесетта седница одржана на ден 11.02.2021 година, донесе решение за продолжување на работниот однос за следните јавни […]