22

февруари 22, 2021

Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник […]
февруари 22, 2021

Одлука

Одлука за престанок на функцијата јавен обвинител поради исполнување на условите за старосна пензија.ОДЛУКА СОР МИМОЗА МРМЕСКА ЈО ОЈО ПРИЛЕП 19 СЕДНИЦА 18.02.2021