септември

септември 30, 2021

Записник

ЗАПИСНИК ОД 31-ва СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 01.09.2021 година
септември 30, 2021

Записник

ЗАПИСНИК ОД 30-та СЕДНИЦА НА СЈОРСМ 22.07.2021 година
септември 29, 2021

Соопштение

На ден 29.09.2021 година, Советот ја одржа редовната 32-ра седница за избор на Претседател на Советот на јавните обвинители на РСМ. За Претседател на Советот на […]
септември 27, 2021

Соопштение

На ден 29.09.2021 година (среда) во 11:30 часот, Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи 32-рата (триесет и втората) седница. ДНЕВЕН РЕД […]