октомври

октомври 28, 2021

Соопштение

На ден 03.11.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 36-тата (триесет и шестата) седница.   Дневен ред   […]
октомври 27, 2021

Соопштение

На одржaната 35-тта (триесет и петта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај на ВЈО Битола и Годишните […]
октомври 21, 2021

Соопштение

На ден 27.10.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 35-ттата (триесет и петтата) седница.   Дневен ред   […]
октомври 21, 2021

Соопштение

На одржaната 34-та (триесет и четврта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај на ВЈО Гостивар и Годишните […]