ноември

ноември 29, 2021

Соопштение

На ден 02.12.2021 година (четврток) во 10:00 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 39-тата (триесет и деветата) седница.   Дневен ред   […]
ноември 25, 2021

Соопштение

Се одложува 39-тата (триесет и деветата) седница закажана за на ден 26.11.2021 година (петок) во 10:30 часот, а за датумот на свикување Советот на јавните обвинители […]
ноември 16, 2021

Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, на одржаната 38-ма (триесет и осма) седница, донесе Одлука за објавување оглас за избор на 5 (пет) јавни […]
ноември 10, 2021

Соопштение

На ден 10.11.2021 година (среда) во 10:30 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 37-мата (триесет и седмата) седница. Дневен ред за 37-седница