21

ноември 21, 2022

Соопштение

На седумдесетта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ беа донесени одлуки за определување на вршители на должноста, така што:   – За Виш јавен […]
ноември 21, 2022

Соопштение

Седумдесетта седница на Советот на јавните обвинители на РСМ започната на ден 14.11.2022 (среда), ќе продолжи денес 21.11.2022 (понеделник) година во 10:30 часот.