Соопштение

КАНДИДАТСКА ЛИСТА

 

      На пријавени кандидати, за член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, од подрачјето на Јавно обвинителство на Република Северна Македонија, изборна единица бр.5

 

     1. Влатко Георгиески

       – Јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Северна Македонија