Соопштение

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија на 85 -та седница донесе одлука за објавување огласOglas-23