Седници

октомври 12, 2021

Соопштение

На ден 14.10.2021 година (четврток ) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 33-тата (триесет и третата) седница. ДНЕВЕН РЕД 33-та […]
октомври 15, 2021

Соопштение

На ден 14.10.2021 година, Советот на јавните обвинители на РСМ на одржaната 33-та (триесет и трета) седница, донесе одлука и решение за престанок на функција јавен […]
октомври 20, 2021

Соопштение

На ден 20.10.2021 година (среда) во 11 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 34-тата (триесет и четвртата) седница. Дневен ред   Усвојување […]
октомври 21, 2021

Соопштение

На одржaната 34-та (триесет и четврта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај на ВЈО Гостивар и Годишните […]