Известување

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, изврши промена на седиште и се наоѓа на Бул. “Крсте Петков Мисирков” бр.1, во зградата на Апелациониот суд Скопје, на 3-кат.