Оглас за избор на Член на Советот на јавните обвинители од подрачјето на Вишото јавно обвинителство, со изборно место бр.1