Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник на РСМ бр.150/07, 42/20), објавува: ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ОЈО НА ОЈО ГЕВГЕЛИЈА 5-ТА 15.10.2020 година