Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник на РСМ бр.150/07, 42/20), објавува:ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЈО ВО ЈОРСМ ВЈО ШТИП И ОЈО ТЕТОВО 17 СЕДНИЦА 27.01.2021