Оглас

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија (Службен весник на РСМ бр.150/07, 42/20),  објавува ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЈО ВО ОЈО ГОКК 2 РА СЕДНИЦА 02.09.2020