Одлука за оглас

Советот на одржаната седумдесет и шеста седница не ден 15.12.2010 год. донесе одлука за распишување на Оглас за избор на

– Јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Прилеп
– Јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Струмица
– Јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Радовиш