Одлука

Одлука за назначување на вршител на должноста Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе до избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Свети Николе.ОДЛУКА ЗА НАВНАЧУВАЊЕ ВД ОЈО НА ОЈО СВЕТИ НИКОЛЕ 4та седница 01.10.2020