Одлука

Одлука зa  проширување на систематизацијата на бројот на јавни обвинители во Основното јавно обвинителство Скопје за двајца јавни обвинители и во Основното јавно обвинителство Берово за еден јавен обвинител Одлука за проширување на систематизација за бр. на ЈО ВО ОЈО СКОПЈЕ И ОЈО БЕРОВО 78 СЕДНИЦА 25.09.2019 година