Соопштение

На одржaната 39-тта (триесет и деветта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ , го разгледа и позитивно оцени Годишниот извештај за работата на Јавното обвинителство на РСМ за 2020 година. На седницата избрани се ВД Виш јавен обвинител Битола, Мери Тромбева и ВД Основен јавен обвинител Радовиш, Биљјана Стевчева.