Соопштение

На ден 22.12.2021 година (среда) во 10:30 часот, Советот на јавните обвинители на РСМ ќе ја одржи 41 (четириест и прва) седница.41-седница