Соопштение

На одржaната 45-тa (четириесет и петта) седница,  Советот на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:

1. Oдлука за престанок на мандат на член на Советот на јавните обвинители на РСМ, г-дин Ацо Колевски, заклучно со 15.02.2022 година,

2. Одлука за формирање на Комисија за подготвување на кандидатска листа за изборно место бр.5 во состав: Коле Штерјев, Арбер Исаку и Јасна Жежова,

3. Одлука за формирање на Комисија за спроведување на избор на член на Советот на јавните обвинители на РСМ за изборно место бр.5 во состав: Фиданка Рајевска, Фаик Арслани и Љупчо Ивановски.