Соопштение

Одлука

за свикување на четириесет и шеста седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 24.02.2022 година (четврток) со почеток во 10:30 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

      Дневен ред

 

1. Усвојување на записник од 45 (четириесет и петта) седница на Советот,

2. Усвојување  на завршна сметка на Советот на јавните обвинители на РСМ за 2021 година,

3. Разгледување на изјавата на Основниот јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција – Скопје, г-ѓа Вилма Рускоска во врска со огласот за избор на јавни обвинители во ОЈО ГОКК,

4. Разгледување на планот за внатрешна распределба на Буџетот на СЈОРСМ и планот за јавни набавки на СЈОРСМ,

5.Разно