Соопштение

На ден 14.05.2019 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и петта седница.65-седница