Соопштение

Одлука

за свикување на педесет и прва седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 06.04.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

Дневен ред

 

1. Усвојување на записникот од 50-та седница на Советот,

2. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија за 2021 година,

3. Разно