Соопштение

Одлука

за свикување на педесет и втора седница на Советот  на јавните обвинители на РСМ, на ден 13.04.2022 година (среда) со почеток во 10:30 часот.

 

За седницата го предлагам следниот:

Дневен ред

 

1. Усвојување на записникот од 51-ва седница на Советот,

2. Донесување на одлуки за преиначување на решенијата за продолжување на работниот однос на јавните обвинители Гордана Смаќоска, Зора Сотирова, Имран Османи, Елица Илиевска, Жулиета Карова Бошевска и Мери Тромбева, како и за членот на СЈОРСМ Љупчо Ивановски,

3. Донесување на одлука за распишување на оглас за избор на јавни обвинители,

4. Разно