Соопштение

На ден 21.05.2019 година (вторник) во 10:30 часот Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија ќе ја одржи шеесет и шеста седница.66 – седница