Соопштение

На педесет и осмата седница, Советот  на јавните обвинители на РСМ, ги донесе следните одлуки:

 

1. Точките за избор на јавни обвинители се одложени поради процесни пречки за вршење на изборот,

2. Донесена е одлука за распишување на оглас за избор на двајца јавни обвинители во Јавното обвинителство на РСМ,

3. Донесена е одлука за престанок на функцијата на јавниот обвинител Зора Сотирова од Вишото јавно обвинителство Битола, поради исполнување услови за старосна пензија.